Cũng chỉ là gạo nếp nhồi ống nứa bánh tẻ, nướng chín như những ống cơm lam người dân vùng cao, nhưng cơm lam Đò Ham hoàn toàn có những…
Continue Reading