Trong muôn vàn loài cá ẩn mình dưới dòng nước sông Côn, cá diếc là sản vật nổi tiếng của vùng miền. Sông Côn là dòng sông lớn của tỉnh…
Continue Reading