Chẳng cần đến Tết Đoan Ngọ, ngày thường, người Việt nhiều nơi vẫn thường dùng cơm rượu như một tập quán để bảo vệ sức khỏe. Nguyên liệu:  1kg nếp…
Continue Reading