Người Tây Nguyên có trồng một giống cà gọi là cà đắng – prền bơtang vì có vị rất đắng, trên đất rẫy và cả trong vườn nhà. Loài cà…
Continue Reading